Spindelfobi

Spindelfobi är en av de vanligaste fobierna tillsammans med fobi mot ormar och trånga utrymmen. Detta tros bero på evolutionsbiologiska anledningar. Men man kan faktiskt få fobi för vad som helst. Fobier är dock väldigt lätt att bota.


spindelfobi

Spindelfobi kan göra att du undviker skogspromenader eller camping på grund av din rädsla att komma i kontakt med en spindel.

Symptom på spindelfobi

Spindelfobi är en stor rädsla för spindlar. Denna rädsla gör att du gör allt för att undvika spindlar. Vilket dessvärre kan leda till att du undviker aktiviteter och sociala sammanhang där det finns en risk för att du stöter på spindlar – så som att campa eller gå på vandringsturer.

Det är också vanligt att den som har en spindelfobi letar igenom nya rum för att minska risken för ”överraskningar”.

Spindelfobi utlöser en stor rädsla och ångest. Detta kan utlösas av kontakt med en spindel, men också bara genom att se en spindel på en bild eller själva tanken på en spindel.

Orsaker – varför är just spindelfobi så vanligt?

Spindelfobi är en väldigt vanlig fobi. Det finns flera teorier till varför.

De flesta forskare menar att orsaken till att spindelfobi är en så vanlig fobi beror på att det är en överlevnadsmekanism från urminnes tider. Detta eftersom spindlar kan vara giftiga (även om de flesta spindlar idag inte är giftiga). Vi människor kan alltså ha en nedärvd respekt för farliga djur sen den tiden vi levde i naturen.

Detta är även skälet till att agorafobi och klaustrofobi är så pass vanliga eftersom det förr innebar livsfara att bli instängd i en grotta eller att vara på en stor öppen plats med tanke på rovdjur.

Andra menar att fobin baseras på en negativ kultur kring spindeln så som svart magi och häxor.

En tredje grupp menar att spindelfobin härstammar från en upplevelse med spindlar i barndomen. Även om du glömt bort den negativa upplevelsen så kan den fortfarande vara orsaken till spindelfobin.

Behandling kan bota

Det går att bli botad från spindelfobi med hjälp av KBT (kognitiv beteendeterapi). Oftast behövs det bara några få behandlingar.

Under behandlingen utsätts du successivt för det som du är rädd för. Detta kallas för fobiträning.

Hur får jag hjälp?

Om du har så svår fobi att den påverkar din vardag så ska du söka hjälp. Ta kontakt med din vårdcentral för att få hjälp med dina problem. Där får du en remiss till en psykoterapeut.

Det finns även många privata psykoterapeuter som kan hjälpa dig med din spindelfobi. Dessa kan du hitta genom att googla på nätet.

Egenvård – kan jag bota en fobi på egen hand?

Om du har spindelfobi, eller någon annan fobi, så ska du inte undvika det du är rädd för. Ju mer du undviker desto mer stärker du fobin. Försök istället att gradvis närma dig det du är rädd för. Försök att gå emot din egen rädsla.

Motion, avslappning och mindfulness kan hjälpa till att hantera rädslan.